O financiamento da economia galega e o desenvolvimento económico (1990-1196)

  1. Luís Castañon Llamas
Supervised by:
  1. Edelmiro López Iglesias Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 2002

Committee:
  1. Xosé Manuel Beiras Torrado Chair
  2. Xoaquín Fernández Leiceaga Secretary
  3. Carlos Javier Rodríguez Fuentes Committee member
  4. Rafael Martínez Cortiña Committee member
  5. Ramón Yáñez Braxe Committee member

Type: Thesis

Teseo: 87280 DIALNET