Que opinan os docentes, o alumnado e as familias sobre os materiais didácticos dixitais (MDD)?Entrevista a Quintín Álvarez, Fátima Mª Castro e José Peirats

  1. Manuel Area Moreira entrev.
  2. Quintín Álvarez Núñez entrevistado
  3. Fátima María Castro León entrevistado
  4. José Peirats Chacón entrevistado
Journal:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Year of publication: 2018

Issue Title: Servizos complementarios

Issue: 72

Pages: 48-53

Type: Article

More publications in: Revista galega de educación