Una clasificación de problemas combinatorios np-completos

  1. Ramos Domínguez, María Teresa
  2. Ramos Domínguez, Rosa María
Book:
XV Jornadas Luso-Espanholas de Matemática: Universidade de Évora. 3 a 7 de Septembro de 1990

Publisher: Universidade de Évora

Year of publication: 1991

Volume Title: Probabilidade, estatística e investigaçao operacional

Volume: 4

Pages: 379-384

Congress: Jornadas Luso-Espanholas de Matemática (15. 1990. Évora)

Type: Conference paper