Cost-effectiveness methods and newborn screening assessment

  1. Castilla-Rodríguez, I.
  2. Vallejo-Torres, L.
  3. Couce, M.L.
  4. Valcárcel-Nazco, C.
  5. Mar, J.
  6. Serrano-Aguilar, P.
Col·lecció de llibres:
Advances in Experimental Medicine and Biology

ISSN: 2214-8019 0065-2598

Any de publicació: 2017

Volum: 1031

Pàgines: 267-281

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-319-67144-4_16 GOOGLE SCHOLAR