Visually Impaired Interaction with the Mobile Enhanced Travel Aid eBAT

  1. Abreu, D.
  2. Toledo, J.
  3. Codina, B.
  4. Suarez, A.
Colección de libros:
Advances in Intelligent Systems and Computing

ISSN: 2194-5365 2194-5357

ISBN: 9783030279271

Ano de publicación: 2020

Volume: 1026

Páxinas: 267-272

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-030-27928-8_40 GOOGLE SCHOLAR