Design of a ground terminal for deep-space optical communications

  1. Garcia-Talavera, M.R.
  2. Sanchez-Capuchino, J.
  3. Tenegi, F.
  4. Alonso, A.
  5. Vega, N.
  6. Martin, Y.
  7. Rivera, C.
  8. Stumpf, M.C.
Actes:
2017 IEEE International Conference on Space Optical Systems and Applications, ICSOS 2017

ISBN: 9781509065110

Any de publicació: 2017

Pàgines: 38-45

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1109/ICSOS.2017.8357209 GOOGLE SCHOLAR