An interface to integrate workflow diagrams into discrete event simulation

  1. Aguilar, R.M.
  2. Munoz, R.
  3. Castilla, I.
  4. Martín, C.A.
  5. Munoz, V.
Actes:
International Mediterranean Modelling Multiconference, I3M

ISBN: 9788469007266

Any de publicació: 2006

Pàgines: 51-56

Tipus: Aportació congrés