Quasiresonances in atom-surface collisions

  1. Ruiz, A.
  2. Palao, J.P.
  3. Heller, E.J.
Actes:
Journal of Physics: Conference Series

ISSN: 1742-6596 1742-6588

Any de publicació: 2008

Volum: 99

Número: 1

Tipus: Article

DOI: 10.1088/1742-6596/99/1/012018 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor