New approach of recurrent neural network weight initialization

  1. Marichal, R.
  2. Piñeiro, J.D.
  3. González, E.J.
  4. Torres, J.M.
Colección de libros:
Lecture Notes in Electrical Engineering

ISSN: 1876-1100 1876-1119

ISBN: 9781402089183

Ano de publicación: 2009

Volume: 14 LNEE

Páxinas: 537-548

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-1-4020-8919-0_37 GOOGLE SCHOLAR