Self-esteem and attachment in individuals from intact vs. divorced families

  1. Abella, M.C.
  2. Quevedo, R.J.M.
Llibre:
Handbook on Psychology of Self-Esteem

ISBN: 9781621004103

Any de publicació: 2012

Pàgines: 227-244

Tipus: Capítol de llibre