Clustering of aerosols in a single potential-well trap

  1. Moore, J.
  2. Martin, L.L.
  3. Kim, K.H.
  4. Chandrahalim, H.
  5. Eichenfield, M.
  6. Martin, I.R.
  7. Carmon, T.
Actes:
Optics InfoBase Conference Papers

ISSN: 2162-2701

ISBN: 9781557529879

Any de publicació: 2013

Tipus: Aportació congrés