Corporate social responsibility of the construction sector in Spain

  1. Domínguez-Herrera, M.M.
  2. González-Morales, O.
  3. González-Díaz, E.
Libro:
Corporate Social Responsibility (CSR): Practices, Issues and Global Perspectives

ISBN: 9781536132526

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 215-268

Tipo: Capítulo de libro