Extraction with ionic liquids-organic compounds

  1. Pacheco-Fernández, I.
  2. Pino, V.
Libro:
Liquid-Phase Extraction

ISBN: 9780128169117

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 499-537

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-816911-7.00017-7 GOOGLE SCHOLAR