La traformación de Hankel-Clifford sobre los espacios

  1. Jorge Juan Betancor Pérez
  2. Emilio Ramón Negrín Rodríguez
Libro:
XII Jornadas Luso-Espanholas de Matemática: Universidade do Minho. 4 a 8 Maio 1987

Editorial: Universidade do Minho

Ano de publicación: 1987

Volume: 2

Páxinas: 222-228

Congreso: Jornadas Hispano-Lusas de Matemáticas (12. 1987. Braga)

Tipo: Achega congreso