Fobia específica

  1. Sosa Castilla, Carmen D.
  2. Capafóns Bonet, Juan I.
Llibre:
Manual de psicopatología y trastornos psicológicos
  1. Caballo Manrique, Vicente E. (coord.)
  2. Salazar Torres, Isabel Cristina (coord.)
  3. Carrobles Isabel, José Antonio (coord.)

Editorial: Pirámide

ISBN: 978-84-368-2518-3

Any de publicació: 2011

Pàgines: 151-171

Tipus: Capítol de llibre

Indicadors

Cites rebudes

  • Cites en Dialnet Métricas: 1 (03-03-2024)