El portal Meridià de l'observatori de la recerca (OR-IEC)anàlisis, promoció i difusió del coneixement científic català

  1. Llorenç Arguimbau Vivó
  2. Aldara Cervera
  3. Robert Latorre
  4. Mercè Martí
  5. Ricardo Guerrero Lemus
Journal:
Coneixement i Societat: Revista d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

ISSN: 1696-7380

Year of publication: 2008

Issue: 15

Pages: 78-103

Type: Article

More publications in: Coneixement i Societat: Revista d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació