Ficha de utillaje-productos-tecnología

  1. María Mercedes Arias Hernández
  2. Julián Cabrera Figueroa
Revista:
Revista ROL de enfermería

ISSN: 0210-5020

Any de publicació: 2001

Volum: 24

Número: 9

Pàgines: 76-78

Tipus: Article

Altres publicacions en: Revista ROL de enfermería

Indicadors

SCImago Journal Rank

  • Any 2001
  • Impacte SJR de la revista: 0.1
  • Quartil major: Q4
  • Àrea: Medicine (miscellaneous) Quartil: Q4 Posició en l'àrea: 2836/3040