Ascitis loculada en un paciente con cáncer avanzado

 1. Manuel Ramón Castillo Padrós
 2. Luis Pedro Martínez del Castillo
 3. Miguel Angel Benítez del Rosario
Revista:
FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria

ISSN: 1134-2072

Ano de publicación: 2015

Volume: 22

Número: 4

Páxinas: 222-223

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/J.FMC.2013.12.004 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Outras publicacións en: FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Scopus: 0 (29-11-2023)
 • Citas en Dimensions: 0 (03-04-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2015
 • Impacto SJR da revista: 0.115
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Gastroenterology Cuartil: Q4 Posición na área: 118/153
 • Área: Community and Home Care Cuartil: Q4 Posición na área: 34/38

Scopus CiteScore

 • Ano 2015
 • CiteScore da revista: 0.1
 • Área: Gastroenterology Percentil: 6
 • Área: Community and Home Care Percentil: 4

Dimensions

(Datos actualizados na data de 03-04-2023)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes: 0