Poemas

 1. Jesús Díaz Armas
Revista:
Cuadernos Hispanoamericanos

ISSN: 0011-250X

Any de publicació: 2014

Número: 763

Pàgines: 105-109

Tipus: Article

Altres publicacions en: Cuadernos Hispanoamericanos

Indicadors

SCImago Journal Rank

 • Any 2014
 • Impacte SJR de la revista: 0.114
 • Quartil major: Q3
 • Àrea: Cultural Studies Quartil: Q3 Posició en l'àrea: 500/907
 • Àrea: Arts and Humanities (miscellaneous) Quartil: Q4 Posició en l'àrea: 322/432

CIRC

 • Ciències Socials: C
 • Ciències Humanes: A

Scopus CiteScore

 • Any 2014
 • CiteScore de la revista: 0.0
 • Àrea: Arts and Humanities (all) Percentil: 10
 • Àrea: Cultural Studies Percentil: 5