Adaptación de la escalera analgésica en la insuficiencia renal grave

 1. Miguel Angel Benítez del Rosario
 2. Toribio González Guillermo
 3. Manuel Castillo Padrós
Revista:
FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria

ISSN: 1134-2072

Ano de publicación: 2013

Volume: 20

Número: 3

Páxinas: 146-149

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/S1134-2072(13)70541-3 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Outras publicacións en: FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Scopus: 0 (04-05-2023)
 • Citas en Dimensions: 0 (03-04-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2013
 • Impacto SJR da revista: 0.117
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Gastroenterology Cuartil: Q4 Posición na área: 112/146
 • Área: Community and Home Care Cuartil: Q4 Posición na área: 32/38

Scopus CiteScore

 • Ano 2013
 • CiteScore da revista: 0.1
 • Área: Gastroenterology Percentil: 4
 • Área: Community and Home Care Percentil: 4

Dimensions

(Datos actualizados na data de 03-04-2023)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes: 0