Estudi de les asimetries cerebrals en rosegadors i humans

  1. Lluís Gené Ramis
Supervised by:
  1. Maria Cristina Nicolau Llobera Director
  2. Rubén Victor Rial Planas Director

Defence university: Universitat de les Illes Balears

Year of defence: 2011

Committee:
  1. Julián Jesús González González Chair
  2. Antonio Gamundí Gamundí Secretary
  3. Mourad Akaârir El Ghourri Committee member
  4. Lorenzo Livianos Aldana Committee member
  5. Susana Cristina Esteban Valdés Committee member

Type: Thesis

Abstract

A cinc rates se'ls va realitzar una polisomnografia convencional durant 48 hores. Els EEG dels animals es van agrupar d'acord amb l'hemisferi preferit envers el no preferit. Una vegada analitzat els EEG es va trobar una diferència significativa entre els resultats de llum / foscor. Els canvis en la dominància hemisfèrica es troben en el període de son NREM, a la banda delta; en les bandes theta i beta durant el son REM; durant la vigília en les bandes alfa-1, alfa-2, i theta. Els canvis han estat interpretats com una resposta a les variacions dels reptes mediambientals. Els pacients amb apnea del son també mostren variacions temporals en la dominància interhemisfèrica. La magnitud de la coherència quadrada, i l¿índex d'interdependència interhemisfèrica de fase, troben un augment de l'amplitud de la fase delta de l¿EEG durant els episodis d'apnea, mentre que l'índex de retard de fase, es redueix a zero. L'índex de L, que mesura la sincronització interhemisfèrica generalitzada no lineal de l'EEG, augmenta durant els episodis d'apnea. Per tant, els tres índexs mostren canvis significatius i congruents en la simetria interhemisfèrica en funció de l'estat de les vies respiratòries. En conclusió, els pacients apneics durant la respiració tenen un canvi petit però significatiu en el domini interhemisfèric.