Testing positive endogeneity in inputs in data envelopment analysis

  1. Aparicio, J.
  2. Ortiz, L.
  3. Santin, D.
  4. Sicilia, G.
Col·lecció de llibres:
International Series in Operations Research and Management Science

ISSN: 2214-7934 0884-8289

Any de publicació: 2020

Volum: 287

Pàgines: 53-66

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1007/978-3-030-41618-8_4 GOOGLE SCHOLAR