Technological and digital risk: Research issues

  1. La Rocca, G.
  2. Martínez-Torvisco, J.

ISBN: 9783631816615

Any de publicació: 2020

Pàgines: 1-349

Tipus: Llibre

DOI: 10.3726/B17175 GOOGLE SCHOLAR