Epidemiología de los efectos clínico-asistenciales asociados al consumo de cocaína

  1. Gironés-Bredy, C.
  2. Galicia, M.
  3. Domínguez-Rodríguez, A.
  4. Burillo-Putze, G.
Journal:
Revista Espanola de Cardiologia

ISSN: 1579-2242 0300-8932

Year of publication: 2014

Volume: 67

Issue: 11

Pages: 966-967

Type: Letter

DOI: 10.1016/J.RECESP.2014.07.003 GOOGLE SCHOLAR