"Of Cannibals", by Michel de Montaigne: A pioneer in cultural relativism

  1. González, C.M.M.
Revista:
Cultura de los Cuidados

ISSN: 1699-6003 1138-1728

Any de publicació: 2021

Pàgines: 124-131

Tipus: Revisió

DOI: 10.14198/CUID.2021.59.13 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor