Unha selección para a educación literaria

 1. Pedro César Cerrillo Torremocha
 2. Jesús Díaz Armas
 3. María Victoria Sotomayor Sáez
 4. Ramón F. Llorens García
 5. Gemma Lluch
 6. Caterina Valriu Llinàs
 7. María Xesús Agra Pardiñas
 8. María Eulalia Agrelo Costas
 9. Isabel Mociño González
 10. Marta Neira Rodríguez
 11. Blanca Ana Roig Rechou
 12. María Isabel Soto López
 13. José António Gomes
 14. Ana Margarida Ramos
 15. Sara Reis da Silva
 16. Xabier Etxaniz Erle
 17. María José Olaziregi Alustiza
Book:
A poesía infantil no século XXI: (2000-2008)
 1. Blanca Ana Roig Rechou (coord.)
 2. María Isabel Soto López (coord.)
 3. Marta Neira Rodríguez (coord.)

Publisher: Edicións Xerais de Galicia

ISBN: 978-84-9914-026-1

Year of publication: 2009

Pages: 271-279

Type: Book chapter