Dealing with a problematic roundabout by optimizing a traffic light system through evolutionary computation

  1. Cruz-Zelante, F.
  2. Segredo, E.
  3. Miranda, G.
Actes:
GECCO 2021 Companion - Proceedings of the 2021 Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion

ISBN: 9781450383516

Any de publicació: 2021

Pàgines: 305-306

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1145/3449726.3459443 GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor