Curva polar de una foliación asociada a sus raíces aproximadas

  1. Saravia Molina, Nancy Edith
Zuzendaria:
  1. Percy Braulio Fernández Sánchez Zuzendaria
  2. Evelia García Barroso Zuzendarikidea

Defentsa unibertsitatea: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

Fecha de defensa: 2018(e)ko iraila-(a)k 01

Epaimahaia:
  1. Rudy Rosas Bazán Kidea
  2. Rogério Mol Kidea
  3. Nuria Corral Pérez Kidea

Mota: Tesia