La pandèmia silenciosa

  1. Ricard Guerrero
  2. Mercè Berlanga
  3. Carles Puche
Journal:
Mètode: Revista de difusió de la investigació

ISSN: 1133-3987

Year of publication: 2022

Issue Title: Zones Árides. Oportunitats, reptes i amenaces

Volume: 1

Issue: 112

Pages: 112-113

Type: Article

More publications in: Mètode: Revista de difusió de la investigació