La técnica pictórica de los mayas al servicio de la restauración de estucos y pintura mural en México. Calakmul: un ejemplo de restauración ecológica

  1. Alba Fuentes Porto
  2. Aida Otero Corral
Book:
Vers una conservació-restauració sostenible:reptes i projectes
  1. Josep Puig Marcos (ed. lit.)

Publisher: Grup Tècnic, Associació Professional dels Conservadors-Restauradors de Béns Culturals de Catalunya

ISBN: 978-84-930225-4-9

Year of publication: 2010

Pages: 201-215

Type: Book chapter