Measuring Writing Durations in Handwriting Research: What Do They Tell Us about the Spelling Process?

  1. Afonso, O.
  2. Álvarez, C.J.
Colección de libros:
Studies in Writing

ISSN: 1572-6304

Ano de publicación: 2019

Volume: 39

Páxinas: 151-162

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1163/9789004394988_009 GOOGLE SCHOLAR