Utilidad de los recursos genéticos en mejorapotencial de las variedades tradicionales de trigo duro de la cuenca mediterránea para la mejora de la calidad y el valor agronómico en relación a su origen geográfico

  1. Ruyman Nazco Alemán
Supervised by:
  1. Marcos Moragues Canela Director
  2. Conxita Royo Calpe Director

Defence university: Universitat de Lleida

Year of defence: 2012

Committee:
  1. José María Carrillo Becerril Chair
  2. Ester Saturnina Sin Casas Secretary
  3. Domingo Ríos Mesa Committee member

Type: Thesis

Teseo: 328131 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

En aquesta Tesi Doctoral es va estudiar el potencial de varietats tradicionals de blat dur per a la millora de la qualitat i el valor agronòmic en base a una col•lecció de 172 accessions procedents de 21 països mediterranis. Com a referència es va utilitzar un conjunt de 20 varietats modernes representatives de la variabilitat cultivada a la zona. Els assaigs de camp es van dur a terme en secà durant tres anys a Gimenells (Lleida). Es va estudiar la variabilitat existent a la col•lecció per a les principals característiques agronòmiques i de qualitat, la presència d’estructures geogràfiques i l’efecte del clima prevalent als països d’origen de les varietats sobre llur comportament agronòmic. Es va analitzar la relació existent entre la força del gluten i la composició al•lèlica en cinc loci de glutenines d’alt (HMW) i baix (LMW) pes molecular i es van identificar noves fonts d’al•lels potencialment interessants per la millora de la qualitat.