Extraction of marine phenolics using compressed fluids

  1. Montero, L.
  2. Socas-Rodríguez, B.
  3. Mendiola, J.A.
  4. Ibáñez, E.
Llibre:
Marine Phenolic Compounds: Science and Engineering

ISBN: 9780128235904

Any de publicació: 2023

Pàgines: 147-185

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1016/B978-0-12-823589-8.00007-8 GOOGLE SCHOLAR