Polymers for Bioinks Development

  1. Diaz-Rodriguez, P.
  2. Diaz-Gomez, L.
Llibre:
3D Printing and Bioprinting for Pharmaceutical and Medical Applications

ISBN: 9781032228662

Any de publicació: 2023

Pàgines: 101-122

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1201/9781003274568-5 GOOGLE SCHOLAR