Proxectos vixentes Proxectos nos que participa algún/ha investigador/a

  1. Multi-hazard and sYstemic framework for enhancing Risk-Informed mAnagement and Decision-making in the E.U.¿ ¿ `MYRIAD-EU¿

    Noemí Padrón Fumero