Publicacions en què col·labora amb I. Aranda (1)

2008

  1. Elevated atmospheric CO2 does not modify osmotic adjustment to light and drought in the Mediterranean oak "Quercus suber L."

    Investigación agraria. Sistemas y recursos forestales, Vol. 17, Núm. 1, pp. 3-9