Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universitat de València (3)

2007

  1. Subphthalocyanines as narrow band red-light emitting materials

    Tetrahedron Letters, Vol. 48, Núm. 27, pp. 4657-4660