Departament: Bellas Artes

Àrea: Estètica i Teoria de les Arts

Correu: ggonzalg@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Artes y Humanidades