Departament: Química

Àrea: Química Analítica

Grup d'investigació: Materials for chemical analysis

Correu: iguerram@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias