Departament: Química Orgánica

Àrea: Química Orgànica

Correu: agonzaba@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias