Publicacions en què col·labora amb Cecilia Ortega Zamora (8)

2020

  1. Covalent organic frameworks in sample preparation

    Molecules, Vol. 25, Núm. 14