Àrea: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Grup d'investigació: CryptULL: Grupo de Criptología