Publicacions en què col·labora amb Germán Cuesto Gil (1)

2019

  1. Random lasing in brain tissues

    Organic Electronics, Vol. 75