Departament: Medicina Física y Farmacología

Àrea: Farmacologia

Correu: cgonzaln@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias de la Salud