Departament: Ingeniería Industrial

Àrea: Enginyeria Telemàtica

Correu: cbarretp@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ingeniería y Arquitectura