Departament: Ingeniería Industrial

Àrea: Teoria del Senyal i Comunicacions

Correu: sgarciab@ull.es

Àrea d'investigació: Ingeniería y Arquitectura