Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Hôpital Robert Debré (2)