Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Institute of Biochemistry and Biophysics (2)