Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Tokyo Women's Medical University (3)