Departament: Psicología Cognitiva, Social y Organizacional

Àrea: Psicologia Bàsica

Correu: jlopezpi@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias de la Salud